LIDMILOVÁ, K. Vývoj zdicího systému pro jednoduchou výstavbu vnitřních dělicích konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Zach, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dobiáš,, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141702