ROUPEC, L. Řešení a uspořádání vertikálních kořenových filtrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kriška-Dunajský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hyánková, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 87917