MASLAŇÁK, M. Využití PDA pro distribuci informací v rámci uzavřených sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hanáček, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 14936