DOSTÁLOVÁ, D. Částicové kompozity v konstrukčních detailech obvodových plášťů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Libor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lavický, Miloš

Navrhovaná známka

Vokoun,, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 117852