BRODZÁK, J. Rozšíření nástroje Process Inspector o export dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Masařík, Karel

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42339