JAKOBEI, M. Galéria Lučenec - vybrané části stavebně technologického projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Motyčka, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štěpán, Richard

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141977