JURNEČKA, P. Návrhové vzory v paralelních a distribuovaných systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hanáček, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chudá, Daniela

Navrhovaná známka

Zbořil, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 128163