ZENTKOVÁ, B. Horečka černé vody 2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Rathouský, Luděk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chrobák, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 72428