GÁLIKOVÁ, E. Ekonomické hodnocení dřevostaveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Výskala, Miloslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Aigel, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120854