LÍŠKA, T. Analýza zabezpečení bezdrátových sítí s využitím mobilního zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Aron, Lukáš

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Malinka, Kamil

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 79860