TRYNKL, L. Víceúčelový objekt Chotovice - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mohapl, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Selník, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 86613