PRUCH, D. Stochastické řízení zásobní funkce nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kozel, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 120795