SIMANOV, M. Hotel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Jelínek, Petr

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Tomášová, Klára

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 143495