POULÍČEK, Z. Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Láník, Aleš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34668