NETUKA, V. Vliv územní infrastruktury na regionální rozvoj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaňková, Lucie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Krejza, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141853