BROTHÁNEK, J. Stavební průzkum a diagnostika zděné konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Anton, Ondřej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Heřmánková, Věra

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141959