ŠEFFEROVÁ, D. Sportovní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Skřek, Daniel

Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 143491