PTAŠEK, M. Detekce odpovídajících si bodů ve dvou fotografiích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25186