LANGEROVÁ, T. Marketingové strategie při prodeji nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Dohnal, Radek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Budíková, Michaela

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120869