KAMAN, T. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Sobotka, Jindřich

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janda, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121166