ČUNDERLÍK, M. Vliv typu solárního kolektoru na ohřev solárního zásobníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Vyhlídalová, Karolína

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horák, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 134215