NOVOTNÝ, M. Vliv venkovní teploty na vlastnosti výztužné vrstvy při realizaci ETICS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Lízal, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Gašparik,, Jozef

Navrhovaná známka

Schmid, Pavel

Navrhovaná známka

Sedlák,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 77448