IŠA, R. Akcelerace Burrows-Wheelerovy transformace s využitím GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Tříska, Vít

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 78711