VEČEŘOVÁ, P. Thonetova vila Koryčany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Vojtová, Lea

Navrhovaná známka
C

Kalousek, Lubor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hrabec, Josef

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 121115