JELÍNEK, M. Autorské obrazové písmo - dingbaty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Houf, Václav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štrouf, Ivan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50041