KUNDEROVÁ, M. Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlovský, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Erben, Adam

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 136274