DUFEK, O. Automatizované testování zabudovaných webových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 129021