JUN, D. Návrh akusticky pohltivých konstrukcí s použitím děrovaných desek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalousek, Lubor

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Stejskal, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 134283