ZOGATOVÁ, L. Zahvízdej čtverec! [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Palla, Marian

doporučuje k obhajobě

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Fišer, Zbyněk

nedoporučuje udělení akad. hodnosti Ph.D.

Navrhovaná známka

Rozbořil, Blahoslav

doporučuje k obhajobě, ale nedoporučuje udělení akad. hodnosti Ph.D.

Navrhovaná známka

Horáček, Radek

doporučuje k obhajobě, ale nedoporučuje udělení akad. hodnosti Ph.D.

Navrhovaná známka

eVSKP id 49366