KONVALINA, I. Kvantifikace detekční účinnosti detektoru sekundárních elektronů v REM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Müllerová, Ilona

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 8490