GEŠVINDR, D. Modulární CMS systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruttkay, Ladislav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Solár, Peter

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34815