IVANČÍK, E. Účelová mapa výukového trenažeru v Jedovnicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Richard

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kuruc, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120956