NOVOBILSKÁ, M. Bezcementové korundové žárobetony. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevřivová, Lenka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kovář,, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 111526