ŽUPKOVÁ, I. Kroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Gabriel, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Maixner, Miroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 84252