FIŠMAN, D. Budova autobusového terminálu - statické řešení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jurík,, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141718