HOLUŠOVÁ, K. Standardizace a harmonizace znalecké metodiky pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Alexandr, Pavel

Viz přiložený soubor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Podrázský, Vilém

Navrhovaná známka

Simon,, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 36840