FUIT, D. Statika nosných konstrukcí luxusní vily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnad, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svoboda, Adam

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 143655