MARKO, P. Detekce objektů v laserových skenech pomocí konvolučních neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Veľas, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 136756