OKÁL, T. Mateřská škola s denním stacionářem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišarová, Zuzana

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Melcr, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 143614