MAŇAS, L. Aplikace počítače v ultralehkém letadle/vrtulníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79958