ALUŠIC, M. Vicepolový deskotrámový most [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Koláček, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Řeřucha, Kamil

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 141709