VEITS, L. Rekonstrukce železniční tratě Chrudim - Borohrádek mezi km 13,847 a km 16,750 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Říha, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bombera, Ing Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 121060