DOLEŽAL, P. Porovnání variant genetického programování v úloze symbolické regrese [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahošová, Michaela

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hurta, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 145206