NEVŘALA, P. Specializovaný paralelní systém a elementární procesory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šátek, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kunovský, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79564