LANG, R. Algoritmizace návrhu počátečního tvaru membránových konstrukcí a jejich statická a dynamická analýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Ivan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Krejsa,, Martin

Navrhovaná známka

Kytýr, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 127811