NIKOLOV, D. Analýza dopravního uzlu s využitím simulačních nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Okřinová, Petra

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Plášek, Josef

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 142164