SMUTNÝ, J. BYTOVÝ DŮM LÁNICE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Brzoň, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pilinszki, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 144527