DREXLER, F. Interaktivní demo rozšířené reality s haptickou odezvou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Bambušek, Daniel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chlubna, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 145071