ŽILKA, L. Pro lidi srozumitelný jazyk temporální logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Letko, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34662