RŮŽIČKOVÁ, P. Kartotéka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kowolowski, František

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 65592